ورود
سیده تکتم حسینی

سیده تکتم حسینی متولد 1366 تهران و هم اکنون ساکن قم هستند که در اولین کنگره شعر عاشورایی در کشور افغانستان برگزیده شدند. وی از سال 89 تاکنون به شعر گفتن مشغول هستند.

کتاب های نویسنده
دوشنبه‌های کوهی