ورود
فخرالدین دوست محمد

فخرالدین دوست محمدعکاس ، تصویرگر متولد سال 1355 شهرستان قصر شیرین کرمانشاه است. فخرالدین دوست محمد دارای مدرک کارشناسی طراحی فرش از دانشکده معماری و هنر دانشگاه کاشان است. افتخارات : کسب جایزه ویژه از 22مین مسابقه بین المللی نصرالدین هوجا ، ترکیه ،سال 1381 کسب جایزه بهترین کارتون از 18 مسابقه بین المللی کاریکاتور دائجون کره جنوبی کسب لوح افتخار از پنجمین مسابقه بین المللی کاریکاتور طنز لیمیرا ، برزیل کسب جایزه ویژه از نهمین مسابقه بین المللی دن کیشوت آلمان2016

کتاب های نویسنده
دنیای وارونه من