ورود
محمدرضا هنرمند

زندگینامه محمدرضا هنرمند به سال 1332 در تهران متولد شد. فعالیت هنری را از سال 1347 با تأسیس گروه هنری چاپلین (با کمک دوستان) آغاز کرد. از سال 1360 به حوزه هنری پیوست و در آنجا به تدریس بازیگری پرداخت. زمینة اصلی فعالیت او کارگردانی است.

کتاب های نویسنده
آشیانه بر باد

محمدرضا هنرمند